ASOKE TEMPLATE JOOMLA 4 By HitzTheme

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์, 22 ตุลาคม 2565 19:37

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image

วันเสาร์, 22 ตุลาคม 2565 19:37

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image

วันเสาร์, 22 ตุลาคม 2565 19:37

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image

วันเสาร์, 22 ตุลาคม 2565 19:43

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image

วันเสาร์, 22 ตุลาคม 2565 19:43

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image

วันเสาร์, 22 ตุลาคม 2565 19:42

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image

นายพักดี รักคนไทย

หัวหน้าหน่วยงาน

โทร. 080-000 0000

กลุ่มงานบริหาร

รายละเอียดคร่าวๆของกลุ่มงานที่คุณแนะนำ

รายละเอียด

กลุ่มงานเอกสาร

รายละเอียดคร่าวๆของกลุ่มงานที่คุณแนะนำ

รายละเอียด

ส่วนงานของเรา

ดูรายละเอียดหน่วยงาน

กลุ่มงานการเงิน

รายละเอียดคร่าวๆของกลุ่มงานที่คุณแนะนำ

รายละเอียด

กลุ่มงานสาระ

รายละเอียดคร่าวๆของกลุ่มงานที่คุณแนะนำ

รายละเอียด

กลุ่มงานนโยบาย

รายละเอียดคร่าวๆของกลุ่มงานที่คุณแนะนำ

รายละเอียด

กลุ่มงานอบรม

รายละเอียดคร่าวๆของกลุ่มงานที่คุณแนะนำ

รายละเอียด

ภารกิจผู้บริหาร

รายละเอียดคร่าวๆของกลุ่มงานที่คุณแนะนำ

รายละเอียด

ตารางงานกิจกรรม

รายละเอียดคร่าวๆของกลุ่มงานที่คุณแนะนำ

รายละเอียด

||    ABOUT SERVICE   ||

เป้าหมายในงานบริการประชาชน

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การบริหารงานราชการ หมายถึง การดำเนินกิจกรรมของส่วนราชการต่างๆ ของรัฐให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ด้วยองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารราชการจะมีลักษณะเป็นกิจกรรมในทางปฏิบัติที่ จำเป็นต้องอาศัยรัฐประศาสนศาสตร์ในฐานะที่เป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการหรือการบริหารรัฐกิจ ดังนั้น เราจะเห็นว่าการบริหารราชการจึงมีความสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติอย่างมาก

เป้าหมาย

เป้าหมายหน่วยงาน

  • พัฒนาเมืองให้น่าอยู่
  • สร้างงานให้ครอบคลุม
  • ลดมลภาวะในเมือง
  • สุขภาพต้องดีขึ้น
  • สังคมที่น่าอยู่ขึ้น
  • การศึกษาที่ดี

ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การบริการภาครัฐประสบความสำเร็จ คือ การมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีจิตสำนึกในการบริการและปรารถนาที่จะปรับปรุงการบริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อประชาชนที่มาใช้บริการมากที่สุด

ลิงค์หน่วยงานราชการ

ลิงค์หน่วยงานราชการน่าสนใจ

||   ข้อมูลแนะนำ   ||

ข่าวสารล่าสุดของเรา

และ บทความแนะนำ

ข้อมูลแนะนำเบื้องต้นที่นำมาแสดงให้ทราบ

วันพุธ, 19 ตุลาคม 2565 22:56

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image

วันพุธ, 19 ตุลาคม 2565 22:54

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image

วันพุธ, 19 ตุลาคม 2565 22:53

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image

||   ให้เราช่วยคุณไหม   ||

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

แจ้งให้เราทราบ